Menu
#

Dodávky IC

Společnost je schopna provést dílo od vyprojektování zařízení dle záměru investora až po provozování zařízení po celou dobu životnosti.

Mimo servis výměníkových stanic tepla (VS) provádí společnost opravy stávajících i instalaci nových horkovodních a teplovodních rozvodů včetně instalace nových VS, nebo domovních i průmyslových plynových kotelen na klíč.

V případě zájmu jsme schopni provést připojení řízené technologie k centrálnímu počítači dispečerského řízení a přes internetové rozhraní provádět dohled na kontrolovanou technologii.

Provádíme výstavbu horkovodů, teplovodů včetně dodávek výměníkových stanic. V rámci spolupráce se společností Alfa Laval provádí pracovníci ALFA – OMEGA technology opravy a servisní práce ve stávajících výměníkových stanicích tepla (pravidelný servis technologického zařízení, havarijní servis zařízení).