Společnost je schopna provést dílo od vyprojektování zařízení dle záměru investora až po provozování zařízení po celou dobu životnosti.

Mimo servis výměníkových stanic tepla (VS) provádí společnost opravy stávajících i instalaci nových horkovodních a teplovodních rozvodů včetně instalace nových VS, nebo domovních i průmyslových plynových kotelen na klíč.

V případě zájmu jsme schopni provést připojení řízené technologie k centrálnímu počítači dispečerského řízení a přes internetové rozhraní provádět dohled na kontrolovanou technologii.